Çakır Grup

KVKK AYDINLATMA METNİ
Çakıroğlu Otomasyon Sistemleri Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (“Çakıroğlu Otomasyon” veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz.
Bu çerçevede, Çakıroğlu Otomasyon olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak üzere Şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.
Veri Sorumlusunun Kimliği
Çakıroğlu Otomasyon , KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL’dur. Şirketimiz 854872 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi www. cakirgrup.com.tr’dir. Şirketimizin MERSİS numarası 0223-0428-1080-0011’dur.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Çakıroğlu Otomasyon bünyesine ürün ya da hizmet alımı için başvurduğunuzda durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız;
Kimlik bilgileriniz* (T.C./yabancı kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, anne ve baba adınız, medeni haliniz ve kimlik belgeniz ve/veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler); Adres ve iletişim bilgileriniz (ev/iş adresiniz, ikamet süreniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz ve/veya adres paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer bilgiler), Öğrenim durumu bilgileriniz, iş ve meslek bilgileriniz (temel çalışma şekliniz, mesleğiniz, sektör ve işyeri bilgileriniz), Satın aldığınız araca ilişkin fatura, ruhsat, (marka, model, şasi numarası, plaka,fatura/satış bedeli, kasko, vb. bilgiler), Sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileriniz; Yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler (maluliyet belgesi ve benzeri bilgiler) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere ticari elektronik ileti izni vermiş olmanız halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, söz konusu hususlarda tercih ettiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulması; Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Şirketimizin iletişim kanalları üzerinden bize ulaşmanız halinde, taleplerinizin, önerilerinizin ve şikâyetlerinizin alınması ve bunların karşılanması ve yanıtlanması için gerekli doğrulama, kayıt ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası; Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Hizmet kalitemizi geliştirmek ve süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi; Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülebilmesi, kayıtların oluşturulması ve finansal raporların hazırlanması; Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgi ve belgelerin temini; Tabi olduğumuz yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili resmi kurumlara yönelik bildirim, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kanunlara ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politika, kural ve teamüllere uygun olarak yürütülmesi, bilgilerin zamanında elde edilebilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla iç kontrol süreçlerinin ve iç / dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.
Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
b) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
c) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
e) Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli olması halinde, vereceğiniz açık rıza.
Yukarıdaki hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, internet sitemiz, çerezler, online işlemler servisimiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz bilgi paylaşımları, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığınız iletişimler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda alınan yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmalarını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla, tabi olduğumuz KVKK başta olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve gerekli her türlü teknik ve idari önlemler alınmak kaydıyla, aşağıda belirtilen kategoriler kapsamında yine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
Satın alınan ürün ve hizmetlerin satın alınması ifası kapsamında anlaşmalı satıcılar, Şirketimizin satışını yaptığı araçların üretici firması olan Yüce Auto ; Şirketimiz’in sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin avantajlardan ve kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdar olmak üzere izin vermiş olmanız halinde, bunlara ilişkin sizi bilgilendirebilmek amacıyla SMS, e-posta ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar; İş birliği yaptığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımızla ortak kampanyalar sunmamıza ve bu kapsamda iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlar; Yasal bildirim ve raporlama yükümlülüklerimiz çerçevesinde T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili sair resmi kurum ve kuruluşlar; Şirketimiz’i denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar, denetçiler; Adli/idari soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Tüketici davaları çerçevesinde yasal takip süreçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Kanun kapsamında gerekli izinlerin olması durumunda araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Şirketimiz’ce kullanılan yazılım ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar; Kurumumuzu denetlemeye ve bilgi talep etmeye yetkili olan resmi kurum ve kuruluşlar; Adli soruşturmalar veya ihtilaflar çerçevesinde talep edilmesi halinde savcılık, mahkemeler ve benzeri resmi kurumlar; Yasal takibe alınan kredilere ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı hukuk bürosu ve avukatlar, varlık yönetimi şirketleri ve icra müdürlükleri; Piyasa araştırması, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında izniniz çerçevesinde araştırma ve anket şirketleri; Teknik zorunluluklar çerçevesinde internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve benzeri teknolojik altyapılarımızın işletilmesinden sorumlu olan tedarikçilerimiz; Gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge, yazışma ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB); Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda ilgili diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi www.cakirgrup.com.tr internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
– Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte “Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL” adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
– Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin bilgi@cakirgrup.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
– Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden bilgi@cakirgrup.com.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz, veya
– Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.
– Vermiş olduğunuz bilgilerin kullanımına ilişkin bilgileri güncellemek istemeniz halinde Çakıroğlu Otomasyon Sistemleri Otomotiv İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Fatih Mah. Atatürk Cad. No:184 Sultanbeyli / İSTANBUL adresiyle Müşteri İlişkileri birimine ya da www.cakirgrup.com.tr internet sitesindeki “İletişim” sayfasına bildirimde bulunmanızı rica ederiz.”
Çakırgrup web sitesine erişmekle ve kullanmakla, bu ilkeyi hiçbir sınırlama veya koşul olmaksızın kabul etmiş sayılırsınız. Bundan dolayı Çakırgrup web sitesine erişiminiz bu ilkeye ve ilgili yasalara tabidir.
Telif Hakkı © ÇakırGrup
İçerik;
Çakıroğlu web sitesinde (www.çakırgrup.com.tr) Skoda ürünleri ve Skoda kampanyalarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Bu sitede tanıtılan Skoda ürünleri satılmaktadır ve bu sitede tanıtılan kampanyalar yalnızca sözkonusu kampanyalar Çakırgrup’ta geçerlidir. Bu sitede yer alan tüm içerik, yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu sitedeki bilgilerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve bir satış teklifi teşkil etmez.
Çakıroğlu, bu sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermektedir ancak tüm bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve Çakıroğlu bu sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğine ilişkin bir sorumluluk kabul etmez. İşbu site ve içindeki tüm bilgiler ve malzemeler açıkça veya zimnen garanti verilmeden “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bu sitede yer alan bazı resimler ve fotoğraflar Türkiye’de bulunmayan modellere ve model özelliklerine, donanımlarına, aksesuarlarına sahip olabilir. Kullanılan görseller ile satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir.
Çakıroğlu, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın modelleri, donanımı, teknik özellikleri, fiyat ve stok bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Skoda ürünlerinin fiyatları
Bu Çakırgrup web sitesinde bulunan veya sunulan araç ve aksesuarlara ait fiyat bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır ve Yüce Auto tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatır. Sitede belirtilen aksesuar fiyatlarına işçilik ve sarf malzemesi maliyeti dahil değildir. Sitede belirtilen fiyatlar, bir satış teklifi teşkil etmez. Tüm Skoda ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir.
Çakıroğlu’nun düzenlediği kampanyalardaki fiyatlar stoklarla sınırlıdır. Çakıroğlu istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Cookie (çerez) teknolojisi kullanımı
Çakırgrup web sitesindeki kullanıcı faaliyetlerini kaydetmek ve daha kullanışlı hale getirmek üzere Çakırgrup web sitesini değerlendirmek ve geliştirmek için Çakırgrup sitesinde gittiğiniz yolları izlemek amacıyla cookie (çerez) teknolojisini kullanır. Çakıroğlu, bu teknolojiyle bireysel kullanıcıların sadece kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgilerini kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaydeder. Kişisel bilgileriniz sadece Çakıroğlu’nun size daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Cookie teknolojisinin kullanılması için sizin tarayıcınızın ayarlarının bu teknolojiye göre ayarlanmış olması gerekmektedir.
Telif hakkı, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet bildirimi
Bu sitenin sunumu ve tüm içeriği sınai ve fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu sitedeki bilgi, metin, resim veya grafikleri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kullanabilirsiniz ve bunları görüntüleme hariç, Çakıroğlu’nun önceden yazılı izni olmadan çoğaltamaz, değiştiremez, aktaramaz, lisans alamaz ve yayınlayamazsınız.
Resmi Çakırgrup web sitelerindeki resimlerin, hayran kulübü sitelerinden ve kişisel sayfalarda kullanımı
Çakıroğlu , İnternet’in ve webin bilgi paylaşım platformu olduğunun bilincindedir ve bundan dolayı aşağıdaki Çakırgrup sitesi yöneticisinden talep edildiği takdirde kişilerin Çakırgrup web sitesindeki resimleri çoğaltarak kendi kişisel sitelerinde veya resmi hayran kulübü sitesinde kullanmalarına izin verir. Ayrıntılı bilgi için iletişim.
Bilginiz için, tüm talepler değerlendirilirken, diğerlerinin yanı sıra şu ölçütler göz önüne alınmaktadır:
– Sitenin kar amaçlı olmaması
– Sitenin Skoda markası ve Skoda ürünlerini olumlu biçimde yansıtması
– Sitede ahlak dışı veya yasa dışı malzemelerin bulunmaması. (Resimler değiştirilemez, resimlere ilave metinler eklenemez, resimlerden kolaj yapılamaz, renkleri değiştirilemez veya deforme edilemez vs.)
– Yalnızca Skoda ürünlerini gösteren resimler çoğaltılabilir. Özellikle, Cakırgrup web sitesinin sayfa düzeni ve görsel tasarımı çoğaltılamaz
– Çoğaltılan resimler makul miktarda olmalı ve kişisel veya hayran kulübü sitesinin maksadıyla tutarlı olmalıdır
– Telif hakkı sahibi şu şekilde belirtilmelidir: “Telif Hakkı © Cakıroglu Otomasyon
– Resimlerin kaynağı Cakırgrup web sitesine bir link ile belirtilmelidir
– Kişi, resimleri kullanarak Cakırgrup web sitesinden kendi sitesine bir bağlantı konulmak üzere Çakıroğlu Otomasyon’nun kendisiyle temasa geçmesini kabul etmiş olur.
Kullanıcı, resimleri kullanma yetkisinin Çakıroğlu’nun  kendi kararıyla kaldırabileceğini kabul eder ve böyle bir durumda bildirim sonrası resimleri sitesinden derhal kaldırmalıdır.
Ticari markalar
Bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri Yüce Auto veya üçüncü şahıslara aittir. Bunları, sahibine göre Yüce Auto veya üçüncü şahısların yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz, kalıcı olarak indiremez, kopyalayamaz veya dağıtamazsınız.
Cakırgrup web sitesinde, bu siteden tamamen bağımsız diğer İnternet sitelerine linkler bulunabilir. Çakıroğlu’nun  bu sitelerde temsili yoktur veya bu tür köprü bağlantılarında veya diğer Internet sitelerinde bulunan bilgilerinin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğini garanti etmez. Cakırgrup web sitesine bağlantılı diğer İnternet sitelerine eriştiğinizde sorumluluk tamamen size aittir.
Sorumlulukların sınırlanması
Bilgisayar donanımınızı etkileyen virüs saldırılarından ve Cakırgrup web sitesinden edindiğiniz bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Cakırgrup web sitesine erişiminize ve kullanımınıza ilişkin olarak doğrudan, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan ve özel zararlardan Çakıroğlu  sorumlu değildir.
Yasal uyarı sayfasının güncellenmesi
Çakıroğlu, iş gereksinimlerine göre bu ilkeyi istediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar ve bundan dolayı siteyi her ziyaretinizde ilkeyi denetlemek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir.
Alınan okuyucu mesajları
Bu Cakırgrup web sitesiyle ilgili mesaj gönderdiğinizde, Yüce Aotu’ nın kendi kararıyla aldığı mesajları Cakırgrup  web sitesine ücretsiz koyma veya siteye koymama hakkını saklı tuttuğunu kabul etmiş olursunuz. Cakırgrup web sitesinde yayınlanan mesajların içeriğine ilişkin Çakıroğlu sorumluluk kabul etmez.
Bilgi Güvenliği Politikası
Kurumsal bir otomotiv firması olarak Çakıroğlu  şirket bilgi varlıklarının güvenliğini korumayı ve iş süreçlerindeki kesintileri minimize etmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke ile Cakıroğlu yönetimi gerekli kaynakları ayırmayı taahhüt eder. Bu çerçevede Çakıroğlu Otomasyon;
– Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
– Çakıroğlu Otomasyon , Bilgi güvenliği hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir,
– Çalışanlarının ve müşterilerinin bilgi güvenliği beklentilerini ve gereksinimlerini sağlamak,
– Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlamak,
– Korunması gereken bilgi varlıklarının ve süreçlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini garanti altına almak,
– Yasal, regülatif ve sözleşmesel gereksinimlere tam uyumluluğu sağlamak,
– Şirket teknolojik altyapısını güvenli hale getirmek,
– Kritik iş süreçlerindeki kesintilerin önüne geçmek için iş sürekliliği planlarını hazırlamak,
– İş süreçlerinin BGYS uyumlu halde sürdürülebilmesi sağlamak,
– Çalışanlarının ve tedarikçilerinin bilgi güvenliği farkındalığını sağlamak ve bu farkındalığı sürekli arttırmak,
esasları çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı ve sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir.
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için tüm çalışanlarımıza sorumluluklar düşmektedir. Şirket çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili risklerin belirlenmesinde, önlemlerin alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.
Çakıroğlu Otomasyon  üst yönetimi Çakıroğlu’nun tüm iş hedefleri için bilgi güvenliği yönetiminin öneminin farkındadır ve yapılan çalışmalara daima desteğini sürdürecektir.
Çakırgrup web sitesine erişmekle ve kullanmakla, bu ilkeyi hiçbir sınırlama veya koşul olmaksızın kabul etmiş sayılırsınız. Bundan dolayı Çakırgrup web sitesine erişiminiz bu ilkeye ve ilgili yasalara tabidir.
Telif Hakkı © ÇakırGrup
İçerik;
Çakıroğlu web sitesinde (www.cakirgrup.com.tr) Skoda ürünleri ve Skoda kampanyalarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Bu sitede tanıtılan Skoda ürünleri satılmaktadır ve bu sitede tanıtılan kampanyalar yalnızca sözkonusu kampanyalar Çakırgrup’ta geçerlidir. Bu sitede yer alan tüm içerik, yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu sitedeki bilgilerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve bir satış teklifi teşkil etmez.
Çakıroğlu, bu sitedeki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermektedir ancak tüm bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve Çakıroğlu bu sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğine ilişkin bir sorumluluk kabul etmez. İşbu site ve içindeki tüm bilgiler ve malzemeler açıkça veya zimnen garanti verilmeden “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bu sitede yer alan bazı resimler ve fotoğraflar Türkiye’de bulunmayan modellere ve model özelliklerine, donanımlarına, aksesuarlarına sahip olabilir. Kullanılan görseller ile satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir.
Çakıroğlu, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın modelleri, donanımı, teknik özellikleri, fiyat ve stok bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Skoda ürünlerinin fiyatları
Bu Çakırgrup web sitesinde bulunan veya sunulan araç ve aksesuarlara ait fiyat bilgileri yalnızca bilgi amaçlıdır ve Yüce Auto tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatır. Sitede belirtilen aksesuar fiyatlarına işçilik ve sarf malzemesi maliyeti dahil değildir. Sitede belirtilen fiyatlar, bir satış teklifi teşkil etmez. Tüm Skoda ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir.
Çakıroğlu’nun düzenlediği kampanyalardaki fiyatlar stoklarla sınırlıdır. Çakıroğlu istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Cookie (çerez) teknolojisi kullanımı
Çakırgrup web sitesindeki kullanıcı faaliyetlerini kaydetmek ve daha kullanışlı hale getirmek üzere Çakırgrup web sitesini değerlendirmek ve geliştirmek için Çakırgrup sitesinde gittiğiniz yolları izlemek amacıyla cookie (çerez) teknolojisini kullanır. Çakıroğlu, bu teknolojiyle bireysel kullanıcıların sadece kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgilerini kullanıcıya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kaydeder. Kişisel bilgileriniz sadece Çakıroğlu’nun size daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Cookie teknolojisinin kullanılması için sizin tarayıcınızın ayarlarının bu teknolojiye göre ayarlanmış olması gerekmektedir.
Telif hakkı, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet bildirimi
Bu sitenin sunumu ve tüm içeriği sınai ve fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu sitedeki bilgi, metin, resim veya grafikleri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kullanabilirsiniz ve bunları görüntüleme hariç, Çakıroğlu’nun önceden yazılı izni olmadan çoğaltamaz, değiştiremez, aktaramaz, lisans alamaz ve yayınlayamazsınız.
Resmi Çakırgrup web sitelerindeki resimlerin, hayran kulübü sitelerinden ve kişisel sayfalarda kullanımı
Çakıroğlu , İnternet’in ve webin bilgi paylaşım platformu olduğunun bilincindedir ve bundan dolayı aşağıdaki Çakırgrup sitesi yöneticisinden talep edildiği takdirde kişilerin Çakırgrup web sitesindeki resimleri çoğaltarak kendi kişisel sitelerinde veya resmi hayran kulübü sitesinde kullanmalarına izin verir. Ayrıntılı bilgi için iletişim. Bilginiz için, tüm talepler değerlendirilirken, diğerlerinin yanı sıra şu ölçütler göz önüne alınmaktadır:
 Sitenin kar amaçlı olmaması
– Sitenin Skoda markası ve Skoda ürünlerini olumlu biçimde yansıtması
– Sitede ahlak dışı veya yasa dışı malzemelerin bulunmaması. (Resimler değiştirilemez, resimlere ilave metinler eklenemez, resimlerden kolaj yapılamaz, renkleri değiştirilemez veya deforme edilemez vs.)
– Yalnızca Skoda ürünlerini gösteren resimler çoğaltılabilir. Özellikle, Cakırgrup web sitesinin sayfa düzeni ve görsel tasarımı çoğaltılamaz
– Çoğaltılan resimler makul miktarda olmalı ve kişisel veya hayran kulübü sitesinin maksadıyla tutarlı olmalıdır.
– Telif hakkı sahibi şu şekilde belirtilmelidir: “Telif Hakkı © Cakıroglu Otomasyon
– Resimlerin kaynağı Cakırgrup web sitesine bir link ile belirtilmelidir
– Kişi, resimleri kullanarak Cakırgrup web sitesinden kendi sitesine bir bağlantı konulmak üzere Çakıroğlu Otomasyon’nun kendisiyle temasa geçmesini kabul etmiş olur.
Kullanıcı, resimleri kullanma yetkisinin Çakıroğlu’nun  kendi kararıyla kaldırabileceğini kabul eder ve böyle bir durumda bildirim sonrası resimleri sitesinden derhal kaldırmalıdır.
Ticari markalar
Bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri Yüce Auto veya üçüncü şahıslara aittir. Bunları, sahibine göre Yüce Auto veya üçüncü şahısların yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz, kalıcı olarak indiremez, kopyalayamaz veya dağıtamazsınız.
Cakırgrup web sitesinde, bu siteden tamamen bağımsız diğer İnternet sitelerine linkler bulunabilir. Çakıroğlu’nun  bu sitelerde temsili yoktur veya bu tür köprü bağlantılarında veya diğer Internet sitelerinde bulunan bilgilerinin doğruluğu, eksiksizliği ve gerçekliğini garanti etmez. Cakırgrup web sitesine bağlantılı diğer İnternet sitelerine eriştiğinizde sorumluluk tamamen size aittir.
Sorumlulukların sınırlanması
Bilgisayar donanımınızı etkileyen virüs saldırılarından ve Cakırgrup web sitesinden edindiğiniz bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Cakırgrup web sitesine erişiminize ve kullanımınıza ilişkin olarak doğrudan, dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan ve özel zararlardan Çakıroğlu sorumlu değildir.
Yasal uyarı sayfasının güncellenmesi
Çakıroğlu, iş gereksinimlerine göre bu ilkeyi istediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar ve bundan dolayı siteyi her ziyaretinizde ilkeyi denetlemek için bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekir.
Alınan okuyucu mesajları
Bu Cakırgrup web sitesiyle ilgili mesaj gönderdiğinizde, Yüce Aotu’ nın kendi kararıyla aldığı mesajları Cakırgrup  web sitesine ücretsiz koyma veya siteye koymama hakkını saklı tuttuğunu kabul etmiş olursunuz. Cakırgrup web sitesinde yayınlanan mesajların içeriğine ilişkin Çakıroğlu sorumluluk kabul etmez.
Bilgi Güvenliği Politikası
Kurumsal bir otomotiv firması olarak Çakıroğlu  şirket bilgi varlıklarının güvenliğini korumayı ve iş süreçlerindeki kesintileri minimize etmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke ile Cakıroğlu yönetimi gerekli kaynakları ayırmayı taahhüt eder. Bu çerçevede Çakıroğlu Otomasyon;
– Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
– Çakıroğlu Otomasyon , Bilgi güvenliği hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir,
– Çalışanlarının ve müşterilerinin bilgi güvenliği beklentilerini ve gereksinimlerini sağlamak,
– Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlamak,
– Korunması gereken bilgi varlıklarının ve süreçlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini garanti altına almak,
– Yasal, regülatif ve sözleşmesel gereksinimlere tam uyumluluğu sağlamak,
– Şirket teknolojik altyapısını güvenli hale getirmek,
– Kritik iş süreçlerindeki kesintilerin önüne geçmek için iş sürekliliği planlarını hazırlamak,
– İş süreçlerinin BGYS uyumlu halde sürdürülebilmesi sağlamak,
– Çalışanlarının ve tedarikçilerinin bilgi güvenliği farkındalığını sağlamak ve bu farkındalığı sürekli arttırmak,
esasları çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı ve sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir.
Bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için tüm çalışanlarımıza sorumluluklar düşmektedir. Şirket çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili risklerin belirlenmesinde, önlemlerin alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.
Çakıroğlu Otomasyon  üst yönetimi Çakıroğlu’nun tüm iş hedefleri için bilgi güvenliği yönetiminin öneminin farkındadır ve yapılan çalışmalara daima desteğini sürdürecektir.

Bir cevap yazın

Scroll to Top